Dům obuvi Baťa

Obchodní dům firmy Baťa byl postaven na místě starší klasicistní zástavby (dům z 50. let 19. století navrhl liberecký stavitel Antonín Hollub). Demolicí uvolněná stavební parcela na obchodně značně výhodném a rušném místě nároží dnešní Pražské ulice (dříve Schücker Str.) a Soukenného náměstí byla značně malá, což se odrazilo na vertikalitě stavby. Jedná se o devítipodlažní objekt železobetonové konstrukce se zaobleným nárožím a s nadvakrát ustoupenými horními podlažími (zasunuté sedmé a osmé patro a následně i poslední deváté). Elegantní směrem vzhůru se zužující budovu tvoří rytmicky se střídající pásy oken probíhající přes zaoblené nároží a užší omítané parapety Mírně za uliční čáru zapuštěný parter s prosklenými výkladci, opaxitovým a syenitovýn obkladem v úrovni soklu má hlavní vstup do prodejních prostor v zaobleném nároží. Vedlejší vchod, kterým je přístupné vnitřní schodiště se nachází na straně budovy v dnešní Revoluční ulici. Interiér objektu byl řešen v duchu zásad moderního prodeje s přihlédnutím k maximální využitíelnosti otevřených obchodních ploch. Nezbytné provozní, komunikační a sociální zázemí obchodu bylo situováno v pravé části půdorysu. Kancelářské prostory se nacházely v posledních podlažích. Přidružené služby související s obchodní strategií firmy Baťa, jako např. manikúra, pedikúra, správka obuvi, masáže apod. se nacházely buď v horních podlažích nebo byly situovány v zadní části půdorysu. V roce 1992 byl obchodní dům v restituci vrácen původnímu majiteli a slouží i nadále účelu, pro který byl postaven.

Text Mgr. Petry Šternové, NPÚ Liberec