Hotel Praha

Na lukrativním pozemku na náměstí Dr. Edvarda Beneše v samém centru Liberce vyrostl v roce 1906 výstavný hotel s kavárnou a restaurací, nazvaný po svém majiteli, vlastníku mlýna a pekáren z Růžodolu I Ignazi Schienovi. Hotel stojící na místě prastarého zájezdního hostince „U řetězu“ je první libereckou stavbou vyjadřující se v tvarosloví geometrické secese. Charakteristickým rysem objektu postaveného na úzké podlouhlé parcele je zvýrazněná tektoničnost fasád, opatřených kamenným obkladem. Symetricky formované průčelí orientované do náměstí graduje střešním pavilonem. Boční průčelí orientované do Železné ulice člení dva rizality, které jsou ve výšce druhého patra půlkruhovitě ukončeny. Hlavní vchod je umístěný v hluboké nice, zdobené dekorativní mozaikou,v navazujícímvestibulu se nachází secesní kašna s figurální mozaikou. Po roce 1945 získal hotel nové jméno Praha, avšak svému účelu sloužil jen do roku 1951, kdy proběhla rozsáhlá adaptace pro potřeby Stavoprojektu, který zde sídlil do roku 1982. O devět let později prošel hotel rekonstrukcí a nyní slouží opět jako ubytovací zařízení. Nepochybně náleží k nejexkluzivnějším Hemmrichovým realizacím.
 

Text Mgr. Petra Freiwilliga