Město plánuje zvelebení okolí liberecké přehrady

23.7.2014 - Liberec: 

Již od května roku 2013 řeší rada města opravu nábřežní zdi a náhonu vodního díla Harcov. Od té chvíle se zároveň vedení města zabývá myšlenkou rekultivovat celé okolí liberecké přehrady.

Nyní rada města chválila záměr revitalizace území kolem vodní nádrže Harcov tak, aby zde v budoucnu vznikla skutečná odpočinková zóna. Pro zvelebení okolí přehrady se vyslovila také ve svých podnětech řada obyvatel města. Město plánuje obnovu cesty a opěrné zdi u vodní nádrže, dále obnovu a rozšíření míst pro opalování (pláž, mola na vodě), doplnění a obnovu mobiliáře, a dále oživení odpočinkových míst k aktivnímu i pasivnímu odpočinku pro různé věkové kategorie.

„Přehrada je pro Liberečany důležitým místem k relaxaci a odpočinku. Záleží nám na tom, aby se zde lidé cítili dobře, aby sem rádi chodili. Proto jim chceme umožnit procházky kolem obou stran přehrady, tedy i po ulici Zvolenská, která doposud patřila jen automobilům. Připravujeme čtyři varianty toho, jak by mohla Zvolenská v budoucnu vypadat a budeme rádi, když se k nim vyjádří také občané,“ uvedla primátorka města Martina Rosenbergová. „V září plánujeme v Krajské vědecké knihovně veřejnou debatu o připravované revitalizaci, kde Liberečany seznámíme s naším záměrem, a kde budou moci lidé přicházet s vlastními nápady. Pokud to bude možné, zahrneme jejich návrhy do projektu,“ doplnila.

Při návrhu obnovy okolí přehrady město spolupracuje s vlastníky nádrže a přilehlých pozemků, především s Povodím Labe. Všechny čtyři varianty úpravy ulice Zvolenská počítají s vybudováním chodníku pro pěší podél stávající komunikace. Vylepšení okolí liberecké přehrady začne už v příštím roce v závislosti na postupu oprav Povodí Labe a možnostech rozpočtu města. Současné vedení města připravilo projekt k realizaci. Jeho dokončení bude záležet na budoucí koalici.

Zdroj: SML