Nový Magistrát města Liberec

O stavbě

Domy č.p. 183, 184 a 468 spojené ve správní budovu Magistrátu města Liberec stojí v jádru městské památkové zóny, v bezprostřední blízkosti liberecké radnice a divadla F. X. Šaldy. Dva z nich - Wernerův dům č.p. 184 a Knížkův dům č.p. 468 - s totožnými fasádami splývajícími v jeden objekt jsou kulturními památkami. Vznikly v roce 1882, v době rozsáhlé proměny centra města, a patřily k jedněm z prvních reprezentantů historizujících slohů v Liberci. O něco později vznikl jako přístavba k Wernerovu domu dům č.p. 183 ve Frýdlantské ulici v duchu vídeňské secese. Domy společně vytvořily jednotný blok, který v minulosti sloužil k mnoha účelům - hotel, spořitelna, vědecká knihovna. Na objektech se v průběhu času objevily i mnohé stavební úpravy, z nichž nejvýznamnější je úprava parteru z roku 1936 podle návrhu architekta Maxe Kühna. Ten výrazně zjednodušil parter pomocí strohých geometrických oblouků a obkladu travertinem a umělým kamenem, díky čemuž stavba nabyla na monumentalitě.

Architektonické řešení rekonstrukce

Budova Nového Magistrátu v Liberci vznikla rekonstrukcí tří výše zmíněných nevyužívaných domů. Jednotlivé odbory roztroušené v budovách po celém městě tak nahradil funkční administrativní celek soustřeďující veškeré veřejné agendy Magistrátu do jednoho objektu přímo v centru města. Úkolem projektu byla na jedné straně koncentrace výkonu veřejné správy do moderního transparetního prostředí, jehož provoz a uspořádání by vycházely z masové návštěvnosti úřadů veřejností, na druhé straně záchrana cenných objektů s dlouhou historií. Spojení objektů v jeden blok umožnilo realizovat návrh velkorysé dvorany, inspirovaný nikdy nerealizovaným řešením bankovního domu v budovách ateliéru Freiwald und Böhm z roku 1946. Záměru bylo dosaženo uvolněním půdorysu původních domů, jejichž dispozice nevyhovovaly budoucímu využití, a odstraněním schodiště a malého vnitrobloku uvnitř domů . Na jejich místě vznikla otevřená čtyřpodlažní odbavovací hala zastřešená celoproskleným světlíkem, s přepážkovými pracovišti jednotlivých odborů v přízemí a ochozy s ostatními kancelářskými prostorami v patrech. Exteriér tří historizujících domů Nového Magistrátu byl navrácen do původního stavu. Výsledkem rekonstrukce je moderní vzdušný interiér a původní historický exteriér stavby. Realizace obdržela cenu Stavba roku Libereckého kraje 2007.

Zdroj: Liberec-Reichenberg