Okružní křižovatka Mládežnická v Liberci se v pátek 18. 7. otevírá

16.7.2014, LIBEREC: Stříhání pásky dokončované stavby ROP v Liberci „Přestavba křižovatky silnice I/35 a ulice České Mládeže – II. etapa“ se uskuteční v pátek 18. července v 10 hodin na mostě u nové okružní křižovatky.

Slavnostního zahájení provozu se zúčastní krajský radní Vladimír Mastník, ředitel KSS LK Jan Růžička, ředitel závodu Eurovia CS, a. s. Miroslav Slatinka a další hosté.

Okružní křižovatka bude předána do užívání o tři týdny dříve, než předpokládal harmonogram stavebních prací.

„Velice mě těší, že se podařilo termín stavby, která komplikovala příjezd do průmyslové zóny a obchodního centra, zkrátit a za to firmě Eurovia děkuji. Domnívám se, že v souboru kritérií výběrových řízení na podobné stavby by vedle ceny mohla být zohledněna i doba trvání prací,“ řekl hejtman Martin Půta.

Podle něj by to pro stavební společnosti například znamenalo, že budou v přihlášce do tendru  uvádět kolik na stavbě bude pracovat lidí, zda se bude stavět ve směnách, o sobotách či nedělích a podobně.

„Aby se třeba pracovalo 12 hodin denně, od nevidím do nevidím. Nevypadá to dobře, když na staveništi nikdo není a uzavírka platí,“ podotkl hejtman s tím, že by přivítal zkrácení termínů i u dalších silničních staveb a rekonstrukcí silnic ve vlastnictví Libereckého kraje, kterých v současné době na území kraje probíhá několik desítek.

„Termíny dokončení jsou neúprosné - podzim letošního roku,“ připomněl Martin Půta s tím, že prosí o schovívavost řidičů i obyvatel měst a obcí, kterých se nejrůznější omezení týkají. 

Zdroj: KÚ Libereckého kraje, Mgr. Jiří Langer