Liebigova vila

Pozoruhodná vila vybudovaná pro liberecké textilní magnáty vznikla ve třech etapách, které souvisejí s angažovanými architekty. Nejstarší část postavil v letech 1896-97 místní architekt a stavitel Adolf Bürger v romantizujících formách severské (německé) neorenesance s využitím falešného hrázdění (tzv. tyrolský styl). Následovala eklektická centrální partie od významného vídeňského architekta Humberta Walchera von Molthein a výstavbu rozsáhlého komplexu posléze završil „dvorní“ architekt rodiny Liebiegů, Jakob Schmeissner. Ten nejdříve k Bürgerově části vily přistavěl v roce 1904 tzv. Dětské křídlo v obdobných romantizujících formách a později (1911) rezidenci rozšířil o mohutné pravé křídlo. V jednotě s architekturou vily jsou i náročné interiéry, přičemž nejhodnotnějším prostorem je bezesporu Sál bájí (1911) s mytologickými freskami od Julia Mössela. Mimořádně kvalitní objekt je součástí širšího areálu s dalšími obytnými a provozními budovami, tvořícími jeho zázemí a dobře demonstruje moc a vliv Liebiegů v tehdejším Liberci.

 Zdroj: Liberec-Reichenberg