Pamětihodnosti

Spořitelna ve Felberově ulici byla postavena na základě projektu vídeňských architektů Miksche a Niedzielského a prováděcí práce realizoval místní stavitel Adolf Bürger. Stylově objekt vychází z italsky orientované neorenesance, která je pro tvorbu ateliéru charakteristická a patří k jejich...
Obchodní dům firmy Baťa byl postaven na místě starší klasicistní zástavby (dům z 50. let 19. století navrhl liberecký stavitel Antonín Hollub). Demolicí uvolněná stavební parcela na obchodně značně výhodném a rušném místě nároží dnešní Pražské ulice (dříve Schücker Str.) a Soukenného náměstí byla...
Dnešní budova čp. 131-IV stojí při souběhu ulic Revoluční a Rumunské, v dolní části ulice Moskevské, blízko někdejšího brodu přes Harcovský potok. Dům dostal své pojmenování podle kamenného domovního znamení se zeleným stromem, umístěného nad vstupním portálem. Situování objektu odpovídá původní...
Na lukrativním pozemku na náměstí Dr. Edvarda Beneše v samém centru Liberce vyrostl v roce 1906 výstavný hotel s kavárnou a restaurací, nazvaný po svém majiteli, vlastníku mlýna a pekáren z Růžodolu I Ignazi Schienovi. Hotel stojící na místě prastarého zájezdního hostince „U řetězu“ je první...
Palác byl postaven na místě zbořeného renesančního mlýna, adaptovaného roku 1854 na továrnu pro výrobu vojenských suken Franzem Josefem Jakobem a znovu přestavěného v roce 1889. Jádrem budovy s výraznou korunní římsou a nízkou valbovou střechou je železobetonový skelet, obložený nahrubo otesanými...
Reprezentativní novorenesanční budova projekt vídeňského architekta F.Neumanna v letech 1888-1893. Radnice se vyznačuje bohatě zdobenými fasádami a vzácnými vitrážemi. Za prohlídku rozhodně stojí i interiéry liberecké radnice a v letních měsících s možnostmi výstupu na hlavní věž.   Radnici...
Neobvyklá stavba vznikla v letech 1900 - 1901 na popud Heinricha Liebiega, stavitelem byl architekt Schmitz. Výšina byla určena zejména turistům a výletníkům jako místo odpočinku a občerstvení, sloužit ovšem měla i jako rozhledna. Pozoruhodný je především půvabný starobylý vzhled budovy, který...
Pozoruhodná vila vybudovaná pro liberecké textilní magnáty vznikla ve třech etapách, které souvisejí s angažovanými architekty. Nejstarší část postavil v letech 1896-97 místní architekt a stavitel Adolf Bürger v romantizujících formách severské (německé) neorenesance s využitím falešného hrázdění...
Liberecká galerie je svou rozsáhlostí sbírek pátou největší galerií v České republice. Vedle zastoupení Českého výtvarného umění, zde naleznete i zvučná jména umělců z Francouzské krajinomalby 19. století. Německého a Rakouského malířství 19. století. Nizozemská malba období 16.-18. století. Právem...
O stavbě Domy č.p. 183, 184 a 468 spojené ve správní budovu Magistrátu města Liberec stojí v jádru městské památkové zóny, v bezprostřední blízkosti liberecké radnice a divadla F. X. Šaldy. Dva z nich - Wernerův dům č.p. 184 a Knížkův dům č.p. 468 - s totožnými fasádami splývajícími v jeden objekt...
Společnost Brouk a Babka byla založena již v roce 1908, nicméně svého vrcholu dosáhla ve 30. letech, kdy došlo k vybudování rozsáhlé sítě obchodních domů, tzv. broukáren. Jejich příznačným rysem byla (až na výjimky) kvalitní funkcionalistická architektura, která šla ruku v ruce s nejmodernějšími...
Obchodní a živnostenská komora, založená roku 1851 sídlila zprvu v domě čp. 6–I na Staroměstském náměstí (dnešní Dr. E. Beneše) a po dostavbě nové radnice přesídlila do jejích prostor. Stísněné zázemí vyvolalo snahu zajistit si vlastní reprezentativní budovu odpovídající postavení komory, která ve...
Liberecká realizace, financovaná pojišťovnou Donau Allgemeine Versicherung A. G. byla postavena takřka současně s expoziturami v Praze. Do města přinesla typ velkoměstského, pasážového paláce a patří k Foehrovým největším mimopražským zakázkám. Novostavba znamenala zásadní hmotovou a výškovou...
Záznamy: 1 - 23 ze 23

Na této sekci v současnosti pracujeme. Plánované dokončení je: 31.8.2014, děkujeme za pochopení.