Projednání územní studie Bytový komplex v ulici U Nisy Liberec

Odbor hlavního architekta nad rámec stavebního zákona projednává s veřejností územní studii vypracovanou dle stavebního zákona.

Projednání územní studie Bytový komplex v ulici U Nisy Liberec ve středu 6. 8. 2014.

Veřejné projednání územní studie se uskuteční ve středu 6. 8. 2014 od 10. hodin v zasedací místnosti č. 202 historické budovy radnice (nám. Dr. E. Beneše 1, Liberec). Odbor hlavního architekta je ze zákona pořizovatelem územních studií a s veřejností je projednává nad rámec stavebního zákona. Územní studie se zpracovává pro území, kterým to stanovuje platný územní plán města Liberce z roku 2002.

Podrobnosti k územní studii najdete na níže uvedeném odkazu.

Územní studie - podrobnosti

Pohled z ulice Kladenská

zdroj: SIA DESIGN Liberec